:: Zdrowie i ochrona zwierząt :: 

Zdrowie i ochrona zwierząt


INFORMACJA DLA HODOWCÓW BYDŁA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje o możliwości przystąpienia w 2020 r. do realizacji w stadach bydła dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD). Zgłoszenia przyjmowane są do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli do 30.12.2019 r.PRZEMIESZCZENIE ZWIERZAT TOWARZYSZACYCH BREXIT


INFORMACJA DLA HODOWCÓW BYDŁA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaŸnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U. poz.1722). Program został opracowany przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, a przystąpienie do programu jest dobrowolne. Za realizację programu odpowiada posiadacz bydła. W ramach programu próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i przesyłane przez lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem pochodzenia (lekarz weterynarii opiekujący się stadem). Przed rozpoczęciem realizacji programu posiadacz bydła przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki do badań laboratoryjnych. Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt. Koszty pobierania próbek zależą od cennika lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Koszty dostarczenia próbek do laboratorium zależą od sposobu dostarczenia próbek (np. specjalna firma kurierska, lekarz weterynarii opiekujący się stadem ), a koszty badań laboratoryjnych zależą od cennika laboratorium, w którym będą przeprowadzane badania laboratoryjne. Koszty nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej obejmują: 1) koszty kontroli przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii – na miejscu w stadzie bydła, w tym koszty dojazdu do tego stada; 2) koszty wydania decyzji administracyjnej o nadaniu stadu bydła statusu stada wolnego od IBR/IPV, BVD MD, w tym koszty dostarczenia tej decyzji do jej adresata. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w programie proszę o kontakt telefoniczny.
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 paŸdziernika 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 paŸdziernika 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Zamiar przemieszczenia świń należy zgłaszać 24 godziny przed wysyłką do urzędowego lekarza weterynarii lek. wet. Jana Serafinowicza tel. 603922553 oraz do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej soli ul . Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól Tel 68/4583859,68/4583858, pon-pt w godz. 7:00- 15:00. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Nowej Soli ul. Kossaka 24, Tel. 68/4583859,68/4583858, pon-pt w godz. 7:00- 15:00.


OGŁOSZENIE O ASF

Materiały informacyjne dla hodowców i producentów świń
Poniżej do pobrania pełny tekst ogłoszenia

Ogłoszenie


APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Ulotki do pobrania:
Ulotka nr 1  Ulotka nr 2


Zmiana identyfikacji i rejestracji świń

Poniżej do pobrania pełny tekst ogłoszenia

Ogłoszenie

UWAGA!


Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi: Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu. Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.
Informacja dla hodowców świń i podmiotów zajmujących się przewozem świń o ryzyku szerzenia się epidemicznej biegunki świń (PED) w Europie.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.        Materiały szkoleniowe ASF dla lekarzy weterynarii i hodowców.

  • ASF materiały szkoleniowe dla hodowców 1 pobierz

  • ASF materiały szkoleniowe dla hodowców 2 pobierz

  • ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii 1 pobierz

  • ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii 2 pobierz

Afrykański pomór świń

  • Akcja informacyjna o stanie zwalczania ch.Aujeszkyego
Aktualny stan zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego.doc

Wytworzył: Administrator
Udostępnił: Administrator
Data wytworzenia: 15.01.2010
Data udostępnienia: 15.01.2010
Data aktualizacji: 15.01.2020


© 2012 .: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli :.