:: Ogłoszenia :: 
OGŁOSZENIE

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie


OGŁOSZENIE

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie


OGŁOSZENIE

Oświadczenie kierownika jednostki sektora finansów publicznych o stanie kontroli zarządczej
Poniżej do pobrania pełny tekst oświadczenia

Ogłoszenie
Szanowni Panstwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, iz w związku z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” w przypadku uboju zwierząt poza rzeznią, na uzytek wlasny, osoba dokonująca uboju powinna posiadac zaświadczenie o odbyciu bezplatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na uzytek wlasny jest dopuszczony. W związku z powyzszym Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zglaszanie sie osób chetnych do wziecia udzialu w takim szkoleniu.


UWAGA

Informuje, iż w związku z nieczynną Zamiejscową Stacją Diagnostyki Włośnia przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowej Soli, próbki mięsa do badań na obecność włośnia będą przyjmowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowej Soli i dostarczane do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Zielonej Górze. Próbki mięsa będą zawożone do ZHW w Zielonej Górze 2 razy w tygodniu, tj. we wtorki o godz. 14:00 oraz piątki o godz. 8:00. Próbki należy pobierać zgodnie z załączoną „Informacją dla Klientów”, dotyczącą właściwego sposobu pobrania próbek. Próbki pobrane w sposób nie właściwy nie zostaną poddane badaniu. Opakowanie próbek należy oznakować w sposób jednoznaczny identyfikujący klienta. Wraz z próbką należy dostarczyć czytelnie wypełnione zlecenie do badań (zlecenia znajdują się w PIW Nowa Sól). Płatność za badania przyjmowana będzie wyłącznie w postaci przelewu. Wyniki badań będą przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.


Informacja dla klientów do pobrania:
Ulotka


OGŁOSZENIE

Oświadczenie kierownika jednostki sektora finansów publicznych o stanie kontroli zarządczej
Poniżej do pobrania pełny tekst oświadczenie

Ogłoszenie
Oświadczenie kierownika jednostki sektora finansów
publicznych o stanie kontroli zarządczejPoniżej do pobrania pełny tekst oświadczenia:

Oświadczenie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie
CRP – Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw - Baza Danych
Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych .


Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż „Baza Danych Weterynaryjnych
Numerów Identyfikacyjnych” CRP CENTR ALNEGO REJESTRU
PRZEDSIEBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA,
prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza
Weterynarii.
Rejestr wszystkich podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji
Weterynaryjnej(z indywidualnym niepowtarzalnym numerem
weterynaryjnym) jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany
bez jakichkolwiek opłat.
Aktualny wykaz podmiotów nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjną
jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913Wytworzył: Administrator
Udostępnił: Administrator
Data wytworzenia: 15.01.2010
Data udostępnienia: 15.01.2010
Data aktualizacji: 05.05.2020


© 2012 .: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli :.