:: Higiena śśrodków spożywczych... :: 

HIGIENA śŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGOOGLOSZENIE

Ogłoszenie na temat nowego łańcucha żywnościowego
Pełna treść ogłoszenia

Nowy wzór druku - Informacje dotyczące lancucha zywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

Wzór do pobrania


UWAGA SZKOLENIE

Szkolenie na temat "Zasady przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji miesa na uzytek wlasny". Osoby chetne do wziecia udzialu w szkoleniu prosimy o zglaszanie sie telefoniczne do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli.


Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowePoniżej ulotka informacyjna do pobrania:
UlotkaSprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywnościPoniżej ulotka informacyjna do pobrania:
UlotkaWniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcegoPoniżej wniosek do pobrania:
Wniosek w pdf      Wniosek w docx

Niniejszy wzór wniosku jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Ulotki dla hodowców oraz myśliwych i leśników w sprawie wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń.

ulotka dla hodowców pobierz

ulotka dla myśliwych i leśników pobierz
1. Akty prawne do pobrania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI:
 • z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośśredniej pobierz
 • z 21 paŸździernika 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny pobierz
 • z 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalnośści marginalnej, lokalnej i ograniczonej pobierz
 • z 23 paźŸdziernika 2007 r. zmieniąjace rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu. pobierz
 • z 7 wrześśnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych pobierz
 • z 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych ( znakowanie) pobierz
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego pobierz
 • z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego pobierz


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 • NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych pobierz
 • NR 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywnośści pochodzenia zwierzęcego pobierz
 • NR 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi pobierz
 • NR 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnośści z prawem paszowym i żywnośściowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt pobierz
 • NR 1099/2009 z dnia 24 wrześśnia 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśśmiercania pobierz


2. Przydatne informacje
Dla rolników:
 • Informacje dla posiadaczy śświń i nutrii pobierz
 • Informacje dla posiadaczy bydła, owiec i kóz pobierz
 • Zakład uboju owiec i kóz oraz bydła pobierz
 • Wzór łańcucha żywnościśowego pobierz
 • Informacje dyt. uboju zwierząt kopytnych poza rzeźnią pobierz


Opłaty skarbowe
 • za wydanie zaśświadczenia 17 PLN pobierz
 • za wydanie decyzji 10 PLN pobierzWytworzył: Administrator
Udostępnił: Administrator
Data wytworzenia: 15.01.2010
Data udostępnienia: 15.01.2010
Data aktualizacji: 21.09.2020


© 2012 .: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli :.